Úloha ID 83 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2778 lidí
Zveřejněno: 5. 1. 2011, 19:58

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU k unii přidalo ________ a _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2778
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1568
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 420 návštěvníků
Odpověď B: 1568 návštěvníků
Odpověď C: 463 návštěvníků
Odpověď D: 327 návštěvníků