Úloha ID 799 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 488 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 488
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 163
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 126 návštěvníků
Odpověď B: 163 návštěvníků
Odpověď C: 33 návštěvníků
Odpověď D: 166 návštěvníků