Úloha ID 799 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 636 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 636
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 206
Procentuální úspěšnost: 32%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 163 návštěvníků
Odpověď B: 206 návštěvníků
Odpověď C: 45 návštěvníků
Odpověď D: 222 návštěvníků