This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 799 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1196 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1196
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 433
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 301 návštěvníků
Odpověď B: 433 návštěvníků
Odpověď C: 75 návštěvníků
Odpověď D: 387 návštěvníků