This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 799 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 940 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 940
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 346
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 234 návštěvníků
Odpověď B: 346 návštěvníků
Odpověď C: 60 návštěvníků
Odpověď D: 300 návštěvníků