Úloha ID 798 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 476 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Významný český sociolog byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 476
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 359
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 359 návštěvníků
Odpověď B: 88 návštěvníků
Odpověď C: 15 návštěvníků
Odpověď D: 14 návštěvníků