This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 798 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 653 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Významný český sociolog byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 653
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 488
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 488 návštěvníků
Odpověď B: 128 návštěvníků
Odpověď C: 20 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků