This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 798 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 942 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Významný český sociolog byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 942
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 703
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 703 návštěvníků
Odpověď B: 186 návštěvníků
Odpověď C: 28 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků