This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 798 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1015 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:57

Významný český sociolog byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1015
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 754
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 754 návštěvníků
Odpověď B: 200 návštěvníků
Odpověď C: 33 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků