Úloha ID 78 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3830 lidí
Zveřejněno: 29. 12. 2010, 11:13

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3830
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2511
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2511 návštěvníků
Odpověď B: 411 návštěvníků
Odpověď C: 736 návštěvníků
Odpověď D: 172 návštěvníků