Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 385 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 385
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 285
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 32 návštěvníků
Odpověď B: 21 návštěvníků
Odpověď C: 285 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků