Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 257 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 257
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 185
Procentuální úspěšnost: 72%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 23 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 185 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků