Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 175 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 175
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 125
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 125 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků