This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 676 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 676
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 503
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 52 návštěvníků
Odpověď B: 39 návštěvníků
Odpověď C: 503 návštěvníků
Odpověď D: 82 návštěvníků