Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 578 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 578
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 427
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 47 návštěvníků
Odpověď B: 34 návštěvníků
Odpověď C: 427 návštěvníků
Odpověď D: 70 návštěvníků