This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 743 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 969 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 969
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 730
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 73 návštěvníků
Odpověď B: 58 návštěvníků
Odpověď C: 730 návštěvníků
Odpověď D: 108 návštěvníků