Úloha ID 739 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 399 lidí
Zveřejněno: 10. 4. 2017, 13:46

Myšlení kterého filosofa je založeno na následujícím výroku?

"Protikladné se shoduje − z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie a všechno vzniká sporem."


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Tento zlomek z Aristotelova díla je základem Hérakleitova myšlení: věci kolem nás se proměňují a podstatou věcí i dění jsou protiklady.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 399
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 216
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 216 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 36 návštěvníků
Odpověď D: 74 návštěvníků