Úloha ID 739 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 172 lidí
Zveřejněno: 10. 4. 2017, 13:46

Myšlení kterého filosofa je založeno na následujícím výroku?

"Protikladné se shoduje − z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie a všechno vzniká sporem."


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Tento zlomek z Aristotelova díla je základem Hérakleitova myšlení: věci kolem nás se proměňují a podstatou věcí i dění jsou protiklady.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 172
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 85
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 85 návštěvníků
Odpověď B: 34 návštěvníků
Odpověď C: 17 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků