This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 739 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 894 lidí
Zveřejněno: 10. 4. 2017, 13:46

Myšlení kterého filosofa je založeno na následujícím výroku?

"Protikladné se shoduje − z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie a všechno vzniká sporem."


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Tento zlomek z Aristotelova díla je základem Hérakleitova myšlení: věci kolem nás se proměňují a podstatou věcí i dění jsou protiklady.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 894
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 475
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 475 návštěvníků
Odpověď B: 189 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 168 návštěvníků