This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 738 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 755 lidí
Zveřejněno: 8. 4. 2017, 17:41

Milgramův experiment byl proveden na Univerzitě v Yale. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti byla pomocníkem experimentátora. Poté byli rozlosováni do dvojic „učitel−žák“, přičemž vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. „Učitel“ viděl, jak je „žák“ odveden do vedlejší místnosti a přivázán do křesla.

„Učitel” byl posazen do místnosti s mikrofonem a reproduktorem a před sebou měl 30 tlačítek, označených 15 V až 450 V. 15 V bylo označeno „lehký šok”, 435 V bylo označeno „těžká rána” a poslední dvě tlačítka byla označena pouze křížky. „Učiteli“ bylo řečeno, že při experimentu se bude zkoumat vliv bolesti na učení. V případě chybných odpovědí „žáka“ mu dá „učitel“ elektrický šok. Experimentátor řekl, že šoky budou bolet, ale nebudou nebezpečné. „Žák“ měl odpovídat doplněním vhodného slova do páru.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milgram%C5%AFv_experiment)


Co tímto experimentem Milgram zkoumal?

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Špatně D: možná chyba v tom, že nechtěl zkoumat autority, nýbrž do jaké míry jsou lidi schopni jít s příkazy i proti vlastnímu přesvědčení.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 755
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 422
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 168 návštěvníků
Odpověď B: 48 návštěvníků
Odpověď C: 422 návštěvníků
Odpověď D: 117 návštěvníků