Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 342 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 342
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 301
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 301 návštěvníků
Odpověď B: 22 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků