Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 537 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 537
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 463
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 463 návštěvníků
Odpověď B: 38 návštěvníků
Odpověď C: 19 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků