Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 427 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 427
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 371
Procentuální úspěšnost: 87%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 371 návštěvníků
Odpověď B: 29 návštěvníků
Odpověď C: 16 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků