This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 622 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 622
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 538
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 538 návštěvníků
Odpověď B: 42 návštěvníků
Odpověď C: 21 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků