This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 861 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Fotografie k úloze

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 861
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 737
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 737 návštěvníků
Odpověď B: 56 návštěvníků
Odpověď C: 39 návštěvníků
Odpověď D: 29 návštěvníků