This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 716 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Fotografie k úloze

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 716
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 613
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 613 návštěvníků
Odpověď B: 47 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků