Úloha ID 736 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 344 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2017, 14:28

Fotografie k úloze

Přiřaďte filosofy k jednotlivým schématům: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 344
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 303
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 303 návštěvníků
Odpověď B: 22 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků