This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 735 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 663 lidí
Zveřejněno: 6. 4. 2017, 18:49

Tento filosof byl ovlivněn Fichtem a několika dalšími významnými představiteli filosofie. Zkoumal dějiny a na nich postavil novou teorii.

Tato teorie spočívá v tom, že v historii se vyskytuje vždy nějaký stav (fakt, situace), který se dostane do střetu s jiným stavem (či svým protějškem). Z tohoto střetu pak vznikne nový stav, který se od předchozího liší a je "vyspělejší". Mnoho moderních filosofů na základě toho došlo k závěru, že musí existovat stav, který bude nakonec dokonalý − a právě to inspirovalo známého filosofa Karla Marxe.


O jakého filosofa se jedná?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 663
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 312
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 75 návštěvníků
Odpověď B: 176 návštěvníků
Odpověď C: 100 návštěvníků
Odpověď D: 312 návštěvníků