Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 272 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 272
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 142
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 64 návštěvníků
Odpověď B: 142 návštěvníků
Odpověď C: 18 návštěvníků
Odpověď D: 48 návštěvníků