Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 129 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 129
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 66
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 33 návštěvníků
Odpověď B: 66 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků