Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 127 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 127
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 65
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 33 návštěvníků
Odpověď B: 65 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků