This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 590 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 590
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 334
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 135 návštěvníků
Odpověď B: 334 návštěvníků
Odpověď C: 42 návštěvníků
Odpověď D: 79 návštěvníků