This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 514 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 514
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 297
Procentuální úspěšnost: 58%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 113 návštěvníků
Odpověď B: 297 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků