This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 715 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 715
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 411
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 160 návštěvníků
Odpověď B: 411 návštěvníků
Odpověď C: 48 návštěvníků
Odpověď D: 96 návštěvníků