Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 335 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 335
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 182
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 77 návštěvníků
Odpověď B: 182 návštěvníků
Odpověď C: 21 návštěvníků
Odpověď D: 55 návštěvníků