This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 734 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 745 lidí
Zveřejněno: 5. 4. 2017, 16:59

Kategorický imperativ je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 745
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 429
Procentuální úspěšnost: 58%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 167 návštěvníků
Odpověď B: 429 návštěvníků
Odpověď C: 51 návštěvníků
Odpověď D: 98 návštěvníků