This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 548 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 548
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 419
Procentuální úspěšnost: 76%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 35 návštěvníků
Odpověď B: 419 návštěvníků
Odpověď C: 20 návštěvníků
Odpověď D: 74 návštěvníků