Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 344 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 344
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 264
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 20 návštěvníků
Odpověď B: 264 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 46 návštěvníků