This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 756 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 756
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 592
Procentuální úspěšnost: 78%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 39 návštěvníků
Odpověď B: 592 návštěvníků
Odpověď C: 25 návštěvníků
Odpověď D: 100 návštěvníků