Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 286 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 286
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 219
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 219 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků