Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 349 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 349
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 267
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 267 návštěvníků
Odpověď C: 15 návštěvníků
Odpověď D: 46 návštěvníků