This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 521 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 521
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 396
Procentuální úspěšnost: 76%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 34 návštěvníků
Odpověď B: 396 návštěvníků
Odpověď C: 19 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků