Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 148 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 148
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 107
Procentuální úspěšnost: 72%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 107 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků