Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 492 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 492
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 375
Procentuální úspěšnost: 76%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 32 návštěvníků
Odpověď B: 375 návštěvníků
Odpověď C: 19 návštěvníků
Odpověď D: 66 návštěvníků