Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 287 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 287
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 220
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 220 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků