This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 733 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 749 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:40

Cílem Epikureismu je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 749
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 587
Procentuální úspěšnost: 78%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 39 návštěvníků
Odpověď B: 587 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 99 návštěvníků