Úloha ID 731 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 268 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:09

Ve vývoji středověké filozofie rozlišujeme 3 významná období. Jedním z nich je vrcholný středověk. Kdo je jeho hlavním představitelem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 268
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 185
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 37 návštěvníků
Odpověď B: 185 návštěvníků
Odpověď C: 13 návštěvníků
Odpověď D: 33 návštěvníků