Úloha ID 727 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 347 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Synonymum k pojmu rétorika je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 347
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 324
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 324 návštěvníků