Úloha ID 727 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 206 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Synonymum k pojmu rétorika je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 206
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 193
Procentuální úspěšnost: 94%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 193 návštěvníků