Úloha ID 726 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 416 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Co znamená řecké slovo oikos?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 416
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 119
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 119 návštěvníků
Odpověď B: 94 návštěvníků
Odpověď C: 79 návštěvníků
Odpověď D: 124 návštěvníků