This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 726 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 472 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Co znamená řecké slovo oikos?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 472
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 136
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 136 návštěvníků
Odpověď B: 104 návštěvníků
Odpověď C: 84 návštěvníků
Odpověď D: 148 návštěvníků