Úloha ID 726 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 318 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Co znamená řecké slovo oikos?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 318
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 92
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 92 návštěvníků
Odpověď B: 72 návštěvníků
Odpověď C: 53 návštěvníků
Odpověď D: 101 návštěvníků