Úloha ID 726 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 137 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Co znamená řecké slovo oikos?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 137
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 42
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 42 návštěvníků
Odpověď B: 33 návštěvníků
Odpověď C: 19 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků