This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 726 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 643 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:03

Co znamená řecké slovo oikos?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 643
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 194
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 194 návštěvníků
Odpověď B: 135 návštěvníků
Odpověď C: 122 návštěvníků
Odpověď D: 192 návštěvníků