Úloha ID 725 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 155 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 08:51

Ekonomii členíme na:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 155
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 97
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 97 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 44 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků