This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 725 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 414 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 08:51

Ekonomii členíme na:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 414
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 249
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 249 návštěvníků
Odpověď B: 20 návštěvníků
Odpověď C: 131 návštěvníků
Odpověď D: 14 návštěvníků