Úloha ID 725 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 132 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 08:51

Ekonomii členíme na:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 132
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 84
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 84 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků