Úloha ID 725 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 360 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 08:51

Ekonomii členíme na:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 360
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 220
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 220 návštěvníků
Odpověď B: 17 návštěvníků
Odpověď C: 113 návštěvníků
Odpověď D: 10 návštěvníků