This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 724 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 486 lidí
Zveřejněno: 31. 3. 2017, 09:23

Podle J.J.Rousseaua byl člověk v přirozeném stavu...


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Rousseaou tvořil mezi osvícenci vyjímku, když tvrdil. že rozvoj poznání nijak nezlepšil morálku lidí a že uzavření společenské smlouvy vedlo k instituci vlastnictví, základu nerovnosti mezi lidmi. Věta "Člověk člověku vlkem." pochází z díla T. Hobbese.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 486
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 222
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 222 návštěvníků
Odpověď B: 67 návštěvníků
Odpověď C: 125 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků