Úloha ID 724 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 356 lidí
Zveřejněno: 31. 3. 2017, 09:23

Podle J.J.Rousseaua byl člověk v přirozeném stavu...


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Rousseaou tvořil mezi osvícenci vyjímku, když tvrdil. že rozvoj poznání nijak nezlepšil morálku lidí a že uzavření společenské smlouvy vedlo k instituci vlastnictví, základu nerovnosti mezi lidmi. Věta "Člověk člověku vlkem." pochází z díla T. Hobbese.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 356
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 165
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 165 návštěvníků
Odpověď B: 50 návštěvníků
Odpověď C: 94 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků