This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 723 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 622 lidí
Zveřejněno: 31. 3. 2017, 09:17

(...)

"Tomu myslím rozumím."

"Kant tvrdil, že nejen vědomí se řídí podle věcí. I věci samy se řídí podle vědomí. Kant tomu říkal ______ v otázce lidského poznání. Chtěl tím říct, že je to pohled stejně nový a stejně radikálně odlišný od předcházejících způsobů myšlení ... "

(Jostein Gaarder: Sofiin svět)Doplňte do vynechaného místa v ukázce správný pojem.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 622
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 238
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 216 návštěvníků
Odpověď B: 238 návštěvníků
Odpověď C: 79 návštěvníků
Odpověď D: 89 návštěvníků