This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 716 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 560 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

Evropská integrace je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 560
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 479
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 58 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 479 návštěvníků