This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 715 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 445 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:37

Vysvětli pojem statek.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 445
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 149
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 34 návštěvníků
Odpověď B: 149 návštěvníků
Odpověď C: 33 návštěvníků
Odpověď D: 229 návštěvníků