Úloha ID 715 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 381 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:37

Vysvětli pojem statek.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 381
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 125
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 30 návštěvníků
Odpověď B: 125 návštěvníků
Odpověď C: 27 návštěvníků
Odpověď D: 199 návštěvníků