Úloha ID 714 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 412 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:36

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 412
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 259
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 12 návštěvníků
Odpověď B: 46 návštěvníků
Odpověď C: 95 návštěvníků
Odpověď D: 259 návštěvníků