This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 714 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 515 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:36

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 515
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 328
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 17 návštěvníků
Odpověď B: 58 návštěvníků
Odpověď C: 112 návštěvníků
Odpověď D: 328 návštěvníků