Úloha ID 714 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 472 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:36

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 472
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 294
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 107 návštěvníků
Odpověď D: 294 návštěvníků