Úloha ID 714 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 264 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:36

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 264
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 175
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 24 návštěvníků
Odpověď C: 60 návštěvníků
Odpověď D: 175 návštěvníků