Úloha ID 714 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 196 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:36

 Ve kterém století se stala sociologie samostatnou vědou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 196
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 129
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 17 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 129 návštěvníků