Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 222 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 222
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 82
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 28 návštěvníků
Odpověď C: 82 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků