Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 391 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 391
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 149
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 120 návštěvníků
Odpověď B: 47 návštěvníků
Odpověď C: 149 návštěvníků
Odpověď D: 75 návštěvníků