This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 430 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 430
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 167
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 132 návštěvníků
Odpověď B: 51 návštěvníků
Odpověď C: 167 návštěvníků
Odpověď D: 80 návštěvníků