This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 426 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 426
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 164
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 132 návštěvníků
Odpověď B: 50 návštěvníků
Odpověď C: 164 návštěvníků
Odpověď D: 80 návštěvníků