Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 382 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 382
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 148
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 114 návštěvníků
Odpověď B: 47 návštěvníků
Odpověď C: 148 návštěvníků
Odpověď D: 73 návštěvníků