Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 349 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 349
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 133
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 107 návštěvníků
Odpověď B: 44 návštěvníků
Odpověď C: 133 návštěvníků
Odpověď D: 65 návštěvníků