Úloha ID 713 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 225 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:32

Doxa je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 225
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 82
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 71 návštěvníků
Odpověď B: 29 návštěvníků
Odpověď C: 82 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků